Pokora we wszystkim, w spojrzeniu i w ruchach rąk.
Msze i nabożeństwa
Msze św. w parafii odprawiane są :

w niedzielę o godzinach
7.00
9.00
- młodzież
11.00 - dzieci
12.30 - suma 
18.00 (w okresie zimowym o 17.00 - od 1.11. do 1.03.)

w dni powszednie o godzinach : 
7.00 
17.00
(nie ma w okresie wakacyjnym - od 24.06 do 31.08.) 
18.00 (nie ma w okresiem zimowym - od 1.11. do 1.03. nie ma) 
NABOŻEŃSTWA  STAŁE
Wtorek 
po 7.00 nowenna do św. Józefa
Środa
po mszy wieczornej
- nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Piątek 
przed mszą wieczorną
- Koronka do Miłosierdzia Bożego
Sobota 
po 7.00 nowenna do św. Józefa Marello
 
codziennie
przed mszą św. wieczorną
- Rózaniec
 
 NABOŻEŃSTWA  ZMIENNE
Związane z okresem liturgicznym
Galeria naszej parafii
Galeria
Licznik odwiedzin: 137747
Ogłoszenia parafialne
News

Ogłoszenia duszpasterskie parafii

Data dodania: 2015-11-15
OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA XXXIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ - 15.11.2015

W tym tygodniu będziemy obchodzić:

Wtorek – Wspomnienie Św. Elżbiety Węgierskiej

Środa – Wspomnienie Błogosławionej Karoliny Kózkówny

Czwartek – Wspomnienie Błogosławionej Salomei

Piątek - Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego – Patrona naszej diecezji

Sobotę – Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

 

   Jutro przypada 16 – ty dzień miesiąca – tradycyjna Msza Święta za Ojczyznę o godz. 17.00 –tej.  

 

   Światowe Dnie Młodzieży: Dzisiaj, w naszym Oratorium – o godz. 12.00 – tejodbędzie się spotkanieWolontariuszy oraz Rodzin, przyjmujących pod swój dach młodzież podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, w Krakowie. Na spotkanie zaprosiliśmy Ks. Szymona Wojciechowskiego – z Sosnowieckiego Centrum Przygotowań do ŚDM. Ponownie zachęcamy do włączania się w wolontariat a także rodziny naszej parafii do ugoszczenia w swoich domach, przyjeżdżającą do nas młodzież.

    Najbliższy czwartek jest trzecim czwartkiem miesiąca – Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 17.30 – Adoracja ta jest naszym duchowym przygotowaniem do ŚDM. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.

 

    Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski zbierana dzisiaj taca we wszystkich kościołach w Polsce jest przeznaczona na organizację przyszłorocznego spotkania młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem.

 

     Za tydzień - w Niedzielę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - będziemy przezywali Niedzielę Seminaryjną – w naszej parafii będziemy gościli kleryków naszego diecezjalnego seminarium. Zbierane ofiary przeznaczone są na Seminarium Duchowne. 

 

W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W naszym kościele zebraliśmy ofiarę 880 zł, którą przekazaliśmy na Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w potrzebie” – na pomoc prześladowanym w Syrii.

Za wszystkie ofiary dzisiaj złożone, wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Serdeczne podziękowania kieruję do Pana Dariusza Strzelca za pomoc przy montażu wiaty przy naszym kościele. I wszystkim za wszelką pomoc – składamy serdeczne Bóg Zapłać.

 

W tym tygodniu swoją doczesną pielgrzymkę ukończył nasz parafianin: śp. Stanisław Osmala. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

 


PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY (7)

15 listopada 2015

 

Rok 2016 będzie bardzo bogaty w wydarzenia o charakterze religijnym. Będzie to bowiem w naszym kraju Rok Chrztu na pamiątkę 1050 rocznicy Chrztu Polski. Zgodnie z wolą papieża Franciszka obchodzić też będziemy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. A Polska i świat przeżyją Światowe Dni Młodzieży. Rozpocznie się też Sztafeta Modlitwy o Powołania. I o tym wszystkim mówili dziekani i duszpasterze młodzieży w czasie spotkania w Sosnowcu 31 października.

Najwięcej czasu w czasie sosnowieckiego spotkania poświęcono oczywiście Światowym Dniom Młodzieży. - To musi być poruszenie całej diecezji, księży, młodzieży i przedstawicieli samorządowców - podkreślił bp Grzegorz Kaszak. Przed Światowymi Dniami Młodzieży odbywać się będzie Tydzień w Diecezji. Uczestniczyć w nim będzie ponad 5 tys. pielgrzymów praktycznie z całego świata. - Już zgłosiło się 4680 osób i ta liczba stale rośnie - zdradza ks. Szymon Wojciechowski. Goście, razem z mieszkańcami diecezji staną się jedną wielką, światową rodziną. - Chcemy, by większość przybyłych mieszkała w domach naszych rodzin - mówi ks. Jarosław Kwiecień. - Gościnność jest przecież bardzo chrześcijańską cechą - dodaje. W ramach tego tygodnia będzie dzień tzw. dekanalny. Np. wójt Klucz chciałby, by tego dnia goście i mieszkańcy gminy i okolic odwiedzili jedyną w Europie pustynię. Być może uda się zorganizować pokaz sprzętu wojskowego i skoków spadochronowych. Będzie też pielgrzymka piesza do Częstochowy, spotkanie na Placu Papieskim w Sosnowcu czy wyjazd do Oświęcimia. - We wszystkich wydarzeniach mogą uczestniczyć także diecezjanie. Wyjątkiem jest zwiedzanie obozu w Oświęcimiu ze względu na ograniczoną przepustowość muzeum - mówi ks. Wojciechowski.

Na razie trwa akcja modlitwy za to wydarzenie i jego promocja. Od grudnia we wszystkich parafiach przynajmniej raz w miesiącu będą spotkania, konferencje i modlitwy za ŚDM. W wielu wspólnotach dzieje się to już dawno.

Z ważnych informacji przed Tygodniem w Diecezji:

- Grupy obcokrajowców obowiązkowo muszą się zgłosić i zarejestrować najpierw w Krakowie, a później w diecezjalnym biurze. Dzięki temu na przełomie marca i kwietnia 2016 roku parafie będą już wiedziały, kto, z jakiego kraju i w jakiej ilości do nas przyjedzie.

- Tydzień w Diecezji będzie zabezpieczony medycznie przez Szpital im św. Barbary. Prócz tego organizatorzy szukają w każdej gminie zaprzyjaźnionych lekarzy i ośrodki zdrowia, które będą „pod telefonem”.

- Do końca lutego rodziny, które chcą przyjąć obcokrajowców muszą to zgłosić w swojej parafii. W liście rozdawanym w czasie wizyty duszpasterskiej (kolędy) będzie specjalny formularz.

- W każdej parafii jest już lider wspomagany przez kilku wolontariuszy, który będą pomagać w przeprowadzeniu Tygodnia w Diecezji. 14 listopada w Olkuszu odbędzie się dla nich spotkanie i szkolenie. Tydzień wcześniej podobne spotkanie odbyło się w Sosnowcu.

- Dla naszej młodzieży przygotowywany jest Kampus w Jerzmanowicach. Stąd, po wykupieniu obowiązkowego, krakowskiego pakietu pielgrzyma młodzież będzie dojeżdżać na spotkania z papieżem Franciszkiem. Odpowiedzialny za Kampus ks. Sławomir Woźniak z zespołem wolontariuszy zorganizuje prócz tego koncerty, spotkania i modlitwy. Ta część wydarzenia będzie dla naszej młodzieży bezpłatna.

Pracy jest więc sporo. O wszystkim na bieżąco można przeczytać na stronie internetowej www.smds.pl i profilu facebookowym.

kjk

(smds@smds.pl)
SŁOWO BISKUPÓW DIECEZJI Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W SPRAWIE TROSKI O JAKOŚĆ POWIETRZA

       Bracia i Siostry!
   Jako pasterze diecezji położonych na terenie województwa śląskiego zwracamy się do was w ważnej sprawie społecznej. Dotyczy ona każdego z nas. Chodzi o negatywne zjawisko tzw. niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z kotłowni węglowych oraz domowych pieców grzewczych, powodujących zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym.
    Bardzo wysokie stężenia pyłu zawieszonego, przekraczające czasami wielokrotnie określone normy, występują w całym regionie w sezonie grzewczym, zwłaszcza podczas niekorzystnych warunków meteorologicznych, związanych z bezwietrzną pogodą, brakiem opadów atmosferycznych, a także podczas niskich temperatur. W przypadku naszego województwa duży wpływ na jakość powietrza ma również największa w skali kraju gęstość zaludnienia, która powoduje niebezpieczne stężenie pyłów emitowanych z domów usytuowanych w gęstej zabudowie. Przyczynia się również do tego intensywny ruch samochodowy.

Główną przyczyną zanieczyszczeń jest emisja niebezpiecznych substancji chemicznych z indywidualnego ogrzewania budynków. Ten stan dotyczy również dużych miast ze starą, wielorodzinną zabudową mieszkaniową. Jest konsekwencją spalania materiałów opałowych złej jakości, w paleniskach o niskich parametrach energetycznych. To powoduje, że od października do kwietnia jakość powietrza ulega znacznemu pogorszeniu, a obecność pyłu zawieszonego w atmosferze działa negatywnie, przede wszystkim na człowieka. Jak informują lekarze i naukowcy, prowadzi do chorób układu oddechowego i krążenia, zaś zawarte w nim związki chemiczne są rakotwórcze.
   Stajemy więc przed poważnym wezwaniem, polegającym na podjęciu wspólnych działań, których celem jest radykalna zmiana jakości powietrza, którym na co dzień oddychamy. Opracowane i realizowane przez samorządy plany likwidowania tzw. niskiej emisji trzeba już dzisiaj wzmocnić ekologicznym rachunkiem sumienia. Wzywa nas do tego nie tylko papież Franciszek w encyklice „Laudato si”, ale także zdrowy rozsądek i wola przestrzegania Bożych przykazań, zwłaszcza przykazania: nie zabijaj! Powietrze powinno być oczyszczone z efektów ludzkiej lekkomyślności, szczególnie teraz w okresie grzewczym, kiedy niefrasobliwie spala się w piecach m.in. śmieci, odpady i przedmioty plastikowe. Nie wolno, ogrzewając mieszkanie lub dom, przyczyniać się do „małych katastrof ekologicznych”. Odejście od takiego postępowania będzie wyrazem troski o nasze zdrowie i wczesną profilaktyką, zapobiegającą licznym chorobom. Od naszej świadomości i odpowiedzialności zależy, czy powietrze w miejscowości naszego zamieszkania i całego regionu będzie służyło naszemu zdrowiu.

   Drodzy Diecezjanie! Mieszkańcy województwa śląskiego! Zdajemy sobie sprawę z tego, że istnieją także ekonomiczne przyczyny opisanych wyżej zjawisk. Wielu mieszkańców naszego województwa – mimo najlepszej woli – nie stać na wymianę pieców grzewczych na bardziej ekologiczne i zakup lepszej jakości węgla. W tym zakresie oczekujemy skutecznego wsparcia. Poszczególne samorządy dotują już instalację ekologicznych źródeł ciepła. Potrzebne są jednak ogólnopolskie, rządowe rozwiązania systemowe. Z tym łączy się likwidacja trudnych do pokonania barier biurokratycznych oraz opracowanie innych form pomocy. Bardzo liczymy na to, że przepisy państwowe i samorządowe będą uwzględniać sytuację ekonomiczną tych, których nie stać na zakup nowego pieca lub jego modernizację, a także na nabywanie węgla lepszej jakości lub innego, proekologicznego opału.
     Raz jeszcze prosimy, podejmijmy wszyscy działania na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zdrowe i czyste powietrze. Zachęcamy władze samorządowe miast i gmin naszego województwa do radykalnego działania w tym zakresie.

     Bracia i Siostry!
Wiek XXI, jak i poprzedni, możemy określić cywilizacją ciepła. Aby je uzyskać, musimy za nie płacić wysoką cenę. Niestety, często na skutek emisji pyłów i szkodliwych substancji do atmosfery płacimy za ciepło uszczerbkiem na własnym zdrowiu. Nadszedł czas, abyśmy się zmierzyli z tym wezwaniem i wspólnie zadbali o nasz wspólny dom.
     Bądźmy obrońcami środowiska naturalnego, a nasz ekologiczny wysiłek niech błogosławi Ten, który powierzył człowiekowi – dobremu rządcy całą ziemię. Niech nasze wspólne działania w „trosce o wspólny dom” błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty!


Podpisali:
†Andrzej Czaja †Wiktor Skworc
Biskup Opolski Arcybiskup Metropolita Katowicki
†Jan Kopiec †Grzegorz Kaszak
Biskup Gliwicki Biskup Sosnowiecki
Katowice-Gliwice-Opole-Sosnowiec, 13 listopada 2015 r.

Pozostałe ogłoszenia

tel. 32 267 46 68; NIP: 625-15-82-646; konto: 78 1050 1227 1000 0022 7372 2518
Rzym.-Kat. Parafia Św. Jana Chrzciciela w Będzinie
wykonanie: e-parafia