Bierzmowanie

Prosimy młodzież przygotowującą się do Bierzmowania – obydwie grupy: młodszą i staszą – aby na email: bierzm.janchrzciciel@gmail.com przesyłali swoje adresy e-mailowe. Jest to konieczne, aby zorganizować spotkanie on-line. Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, dopóki nie zmieni się sytuacja pandemiczna, będzie jedno na miesiąc spotkanie on-line we wskazane soboty miesiąca o godz. 1000.