OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Niedziela Męki Pańskiej - 05 kwietnia 2020r.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Witamy serdecznie wszystkich parafian.

 

 

Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Męki Pańskiej. Nie ma dzisiaj tradycyjnego poświęcenia palm na pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Po modlitwie po Komunii kapłan odmawia tylko modlitwę poświęcenia palm bez pokropienia ich wodą święconą.

 

Ogłoszenia parafialne na Wielki Tydzień są tak samo wyjątkowe jak przeżywany przez nas czas. Przekazujemy wam bowiem informacje z jednoczesną świadomością, że tylko niewielka liczba parafian będzie mogła bezpośrednio uczestniczyć w Liturgii celebrowanej w naszym kościele parafialnym – zwłaszcza podczas Świętego Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Większość z was - w tym czasie uklęknie w swoim domu wraz z rodziną - i poprzez transmisję telewizyjną, czy internetową, łączyć się będzie w komunii duchowej nie tylko z całą wspólnotą parafialną ale z całym Powszechnym Kościołem. I tak teraz jest na całym świecie.

 

Zachęcamy was nadal, abyście praktykowali Komunię Duchową: tak jeśli chodzi o komunię duchową w odniesieniu do przyjęcia Eucharystycznego Ciała i Krwi Pana Jezusa jak i komunię duchową w sensie duchowego łączenia się z całą Wspólnotą Parafialną wraz z proboszczem i duszpasterzami sprawującymi najświętsze czynności Liturgii Triduum Paschalnego i Liturgii Świątecznej. Komunia Duchowa to wzbudzanie pragnienia serca, przykładowo można ją wyrazić w następujący sposób: Panie Boże w Trójcy Świętej Jedyny. Bardzo pragnę uczestniczyć we wszystkich nabożeństwach, które sprawowane są w moim kościele parafialnym, a przez to jednoczyć się z Tobą i Twoim Kościołem, oddawać Ci najgłębszą cześć, przepraszać Cię, uwielbiać Cię, dziękować Ci za całe Dzieło Odkupienia, którego dokonał dla mnie Twój Syn Jezus Chrystus, i przyjąć wszystkie łaski zbawcze, które spływają na cały Kościół i świat z Misterium Paschalnego Jezusa Chrystusa. A choć z powodu obecnej sytuacji nie mogę być tam fizycznie obecny/a - sercem jednoczę się z kapłanami sprawującymi Świętą Liturgię, całą wspólnotą parafialną i całym Kościołem Powszechnym i wzbudzam pragnienie przyjęcia wszystkich łask, jakie w tym czasie Ty Miłosierny Boże rozlewasz na cały Kościół. Taki akt komunii można oczywiście czynić swoimi słowami.

 

Ponawiamy wcześniejsze informacje w związku z nowymi przepisami zaostrzającymi nasze gromadzenie się i przemieszczanie. Aż do odwołania obowiązuje ograniczenie uczestniczących w nabożeństwach w kościele do 5 osób włącznie

 

Ważne!!! Ponieważ we Mszy Świętej oraz innych nabożeństwach może uczestniczyć maksymalnie 5 osób – prosimy, aby na Mszę Świętą przychodziły tylko te osoby, które mają zamówioną intencję. Jednocześnie osoby (rodziny), które mają zamówioną intnecję Mszy Świętej prosimy o wcześniejsze telefoniczne potwierdzanie swojej obecności na tejże Mszy Św. (Tel. 32 761 50 80). W przypadku, kiedy rodzina - na kilka dni wcześniej - nie potwierdzi swojej obecności musi się liczyć z tym, że przychodząc na Mszę nie będzie w niej uczestniczyć z racji wspomnianego wyżej ograniczenia uczestniczących.

 

Podczas Liturgii w Święte Triduum Paschalne, rozpoczynające się w Wielki Czwartek od Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej, ponieważ nadal uczestniczyć może tylko 5 wiernych – o uczestnictwie decyduje fakt, kto pierwszy przyjdzie do Kościoła. Kiedy liczba uczestniczących osiągnie liczbę 5 niestety musimy zamknąć kościół.

 

Możliwość Spowiedzi sakramentalnej codziennie - do środy włącznie - w godzinach  od 1000 - 1200  oraz od 1600 - 1800. Na spowiedź można również umówić się telefonicznie: Tel. 32 761 50 80. W sytuacji gdy w kościele znajduje się 5 osób, na spowiedź trzeba poczekać przed kościołem zachowując odpowiednią odległość od siebie. Dlatego osoby spowiadające się prosimy, by pokutę sakramentalną odprawiały w domu, natomiast po krótkiej modlitwie po spowiedzi wychodziły z kościoła (przy założeniu, że będą osoby oczekujące na spowiedź).

 

Do środy włącznie od 1000 - 1200  oraz od 1600 - 1800 kościół parafialny jest otwarty. Na indywidualnej modlitwie nie może jednak w nim przebywać jednorazowo więcej niż 5 osób. Gdy kościół jest zamknięty otwarty jest przedsionek – jednorazowo w przedsionku nie może przebywać więcej niż 2 osoby, które zajmują jedno z dwóch wskazanych miejsc, zachowując tym samym wskazaną przepisem odległość.

 

W przedsionku są do zabrania bezpłatne książeczki: Boże Miłosierdzie. W kościele na stoliku będą wystawione Paschaliki w cenie 15 złotych - z których dochód przeznaczony jest na Caritas naszej diecezji. Ofiary za Paschalki składamy do skarbony umieszczonej na filarze kościoła.

 

Liturgia Wielkiego Tygodnia

Podczas całego Triduum oraz Świąt Wielkanocnych obowiązuje ograniczenie uczestniczących do 5 osób włącznie.

 

Wielki CzwartekMsza Święta Wieczerzy Pańskiej celebrowana jest o godz. 1800. Po Mszy Świętej nie ma tradycyjnego czuwania w Ciemnicy.

 

Wielki PiątekLiturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 1800. Po Liturgii przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu i tam adoracja do godz. 2200 .

Uroczysta Adoracja Krzyża w domu. Zachęcamy, aby każda rodzina w swoim domu przygotowała uroczystą Adorację Krzyża. Można to zrobić następująco: Na białym obrusie przygotować świecie i położyć krzyż Pana Jezusa. Zaśpiewać pieśń pasyjną – wielkopostną, odprawić Drogę Krzyżową i na koniec każdy z domowników ucałuje Krzyż. (zamiast Drogi Krzyżowej można zaśpiewać Gorzkie Żale, odmówić część bolesną Różańca Świętego, przeczytać Ewangelię Męki Pańskiej….)

 

Wielka sobota. Nie ma tradycyjnego obrzędu świecenia pokarmów na stół wielkanocny! Na naszej stronie jest umieszczona modlitwa błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, którą powinna odmówić głowa rodziny.  

 • W Wielką Sobotę jest możliwość nawiedzenia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie w Grobie Pańskim od godz. 800 do godz. 1800
 • Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 2000 - a ponieważ nie jest możliwa tradycyjna procesja rezurekcyjna, ani wieczorem w sobotę ani w niedzielę rano, zakończeniem Liturgii Wigilii Paschalnej rozpoczniemy świętowanie Wielkanocy.

 

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte sprawujemy w porządku niedzielnym – 700, 900, 1100, 1230 i 1800

 

Redakcja „Przewodnika Katolickiego” przygotowała darmowy ebook do wydruku i na urządzenia mobilne z praktycznymi propozycjami dobrego przeżycia Triduum Paschalnego i Wielkanocy w domu. Publikację można nieodpłatnie pobrać na stronie www.przewodnik-katolicki.pl oraz www.archidiecezja.pl

 

Z serca życzymy wam wszystkim – drogim parafianom – owocnego przeżycia Wielkiego Tygodnia, zawłaszcza Świętego Triduum Paschalnego. Niech ten krzyż koniecznej izolacji stanie się okazją do ofiary, którą w duchu pokuty za nasze grzechy, ofiarujmy cierpiącemu Panu Jezusowi. On od aresztowania w Ogrojcu aż do okrutnego ukrzyżowania i śmierci odizolowany został od najbliższych: swojej Matki, Apostołów, Przyjaciół i wszystkich którzy Mu byli życzliwi.

 

Za wszystkie ofiary na utrzymanie kościoła składane na nasze konto parafialne – wszystkim serdecznie dziękujemy – Bóg Zapłać.

 

Ogłoszenia inne:

Diecezjalne Centrum Służby Rodzinie i Życiu w Sosnowcu uruchomiło bezpłatne konsultacje i wsparcie psychologiczne online lub za pośrednictwem telefonu dla osób znajdujących się w kryzysie z powodu aktualnej sytuacji. Szczegółowe informacje dotyczące kontaktu z psychologami można uzyskać telefonicznie w sekretariacie Centrum pod numerem 32 269 51 70 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.30. W Diecezjalnym Centrum Służby Rodzinie i Życiu działa również pod numerem 32 292 98 93 Katolicki Telefon Zaufania. Dyżury w telefonie są pełnione od poniedziałku do piątku (w Wielkim Tygodniu od poniedziałku do środy) w godz. 19.00 - 21.00. Pomoc telefoniczna jest udzielana anonimowo.

 

 

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(„Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”,

t. 2, Katowice 2001, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

V Niedziela Wielkiego Postu - 29 marca 2020r.

Drodzy bracia i siostry. Pomimo bardzo dotkliwych ograniczeń – zwłaszcza ograniczenia dostępu do Eucharystii – w naszej parafii Kapłani nadal sprawują codziennie Najświętszą Eucharystię - ona trwa! I polecamy w niej Bogu was wszystkich. Kapłani pełnią dyżur w konfesjonale – czekając na osoby pragnące się wyspowiadać. Codziennie też o godz. 2030 zachęcamy wszystkich do wspólnego Różańca Świętego. O godz. 2115 udzielamy wszystkim parafianom błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.  

Przypominamy o dekrecie Ks. Bpa Ordynariusza, w którym Ksiądz Biskup udziela wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem. Dekret ten obowiązuje do odwołania!

 

W związku z nowymi przepisami zaostrzającymi nasze przemieszczanie się i gromadzenie:

1. Odwołane zostają: wspólne nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkie Żale, a także nabożeństwo pierwszo sobotnie. Zachęcamy do domowej praktyki tych nabożeństw – zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia - 1500 . Jest to godzina konania Pana Jezusa na Krzyżu2. W najbliższy I piątek kapłani nie udadzą się do chorych – za wyjątkiem chorych w niebezpieczeństwie śmierci, po wcześniejszym zgłoszeniu.

 

2. Ponieważ we Mszy świętej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób – prosimy, aby na Mszę Świętą przychodziły tylko te osoby, które mają zamówioną intencję Mszy Świętej – te osoby prosimy jednak o wcześniejsze telefoniczne potwierdzanie swojej obecności na Mszy Św. (Tel. 32 761 50 80)

 

3. Spowiedź „na dzwonek” codziennie od 1000 - 1200  oraz od 1600 - 1800. Na spowiedź można również umówić się telefonicznie: Tel. 32 761 50 80. Prosimy!: nie odkładajcie spowiedzi na niepewną przyszłość.

 

4. Codziennie od 1000 - 1200  oraz od 1600 - 1800 kościół parafialny jest otwarty. Na indywidualnej modlitwie nie może jednak w nim przebywać jednorazowo więcej niż 5 osób. Gdy kościół jest zamknięty otwarty jest przedsionek – jednorazowo w przedsionku nie może przebywać więcej niż 2 osoby, które zajmują jedno z dwóch wskazanych miejsc, zachowując tym samym wskazaną przepisem odległość.

 

5. W przedsionku są do zabrania bezpłatne książeczki: Boże Miłosierdzie

 

Bardzo wszystkich prosimy o zastosowanie się do zaleceń. Jeszcze raz zwracamy się z prośbą do rodzin, które mają zamówione intencje Mszy Świętej w najbliższym czasie o wcześniejsze telefoniczne potwierdzanie swojej obecności na Mszy świętej. Zachęcamy do częstszego sprawdzania informacji zamieszczonych na naszej stronie internetowej.

 

Korzystajmy także ze środków multimedialnych, poprzez które - w obecnym trudnym czasie - możemy włączyć się w uczestnictwo we wszystkich nabożeństwach. Módlmy się za siebie wzajemnie – a zwłaszcza o swoje i całego świata nawrócenie….

 

Za wszystkie ofiary składane na nasze konto parafialne – wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy – Bóg Zapłać.

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – od 25 marca 2020r.

Dekret w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii
Sosnowiec, 25 marca 2020r.
L.dz. 267/2020

 

W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych, zgodnie z kan. 87 §1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz w nawiązaniu do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. udzielam wszystkim wiernym Diecezji Sosnowieckiej oraz przebywającym na jej terenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele oraz w święta nakazane.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy Świętej niedzielnej i w święta nakazane w czasie obowiązywania dyspensy nie jest grzechem.

Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i obowiązuje do odwołania.

 

W związku z wydanymi nowymi przepisami:

  1. Odwołane jest piątkowe nabożeństwo Drogi Krzyżowej a także niedzielne Gorzkie Żale. Zachęcamy do domowej praktyki tych nabożeństw – zwłaszcza w Godzinie Miłosierdzia - 1500 . Jest to godzina konania Pana Jezusa na Krzyżu.
  2. Ponieważ we Mszy świętej może uczestniczyć maksymalnie do 5 wiernych – prosimy, aby na Mszę Świętą przychodziły tylko te osoby, które mają zamówioną intencję Mszy Świętej – te osoby prosimy jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny z ks. Proboszczem (32 761 50 80)
  3. Spowiedź „na dzwonek” od 1000 - 1200  oraz od 1600 - 1800. Na spowiedź można również umówić się telefonicznie: Tel. 32 761 50 80
  4. Codziennie od 1000 - 1200  oraz od 1600 - 1800 kościół parafialny jest otwarty. Na indywidualnej modlitwie nie może jednak w nim przebywać jednorazowo więcej niż 5 osób. Gdy kościół jest zamknięty otwarty jest przedsionek – jednorazowo w przedsionku nie może przebywać więcej niż 2 osoby, które zajmują jedno z dwóch wskazanych miejsc, zachowując tym samym wskazaną przepisem odległość.
  5. W przedsionku są do zabrania bezpłatne książeczki: Boże Miłosierdzie.  

 

Bardzo wszystkich prosimy o zrozumienie tej nowej sytuacji i zastosowanie się do zaleceńzwłaszcza, aby na Mszę Świętą przychodziły tylko osoby, które mają intencjęlub w porozumieniu z tymi osobami – tak by nie przekroczyć liczby 5 osób. Tym sposobem unikniemy nieprzyjemnych niepokojów, napięć i zamieszania przed Mszą Świętą.  

Korzystajmy także ze środków multimedialnych, gdzie znajdziemy transmisję ze wszystkich nabożeństw, w dogodnej dla nas porze.  

 

 

 

 

Osoby, ktore mają zamówione intnecje Mszy Świętej w najbliższym czasie (chodzi o intnecje, które mają być odprawiane w kościele od 25 marca - 08 kwietnia) - prosimy o kontakt telefoniczny z parafią. tel. 32 7615080

Ważne!!!

Obowiązuje od dnia 24 marca 2020r.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa w Polsce, zgodnie z zarządzeniem organów państwowych, podczas wszelkich obrzędów sprawowanych wewnątrz kościoła czy kaplicy (msza święta, nabożeństwa, spowiedź święta i inne sakramenty) może przebywać jednorazowo maksymalnie do 5 osób. 

 

W związku z tym prosimy, aby do kościoła na Mszę Świętą przychodziły tylko rodziny, które mają zamówioną intencję – w liczbie nie przekraczającej 5 osób.

 

 

Pozostałe osoby, zwłaszcza te, które mają zwyczaj codziennego uczestnictwa w Eucharystii prosimy aby pozostały w swoich domach i uczestniczyły we Mszy Świętej za pośrdenictwem Telewizji, Radio, Internetu i w obecnej sytuacji - do 11 kwietnia -  nie przychodziły do kościoła. 

 

Jesli chodzi o Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale poinformujemy was w najbliżsych dniach.

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

IV NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU - 22.03.2020

Gorzkie Żale bez kazania pasyjnego w niedzielę o godz. 1740. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 1715 – wszystkie nabożeństwa z zachowaniem przepisu poniżej 50 - ciu osób uczestniczących. Zachęcamy, aby włączać się do wspólnej modlitwy za pośrednictwem Telewizji, Radio i Internetu.

 

Spowiedź Sakramentalna

W związku z wprowadzeniem w Polsce Stanu Epidemii, zgodnie z zaleceniami Księdza Biskupa Ordynariusza, zmianie ulega przystępowanie do Sakramentalnej Spowiedzi. Miejscem Spowiedzi w naszym kościele parafialnym jest Kaplica Boczna. Wchodząc do kaplicy zajmujemy miejsce wyznaczone dla penitenta – tak, aby zachować odpowiednią odległość. Spowiadamy się siedząc lub stojąc. Przed otrzymaniem rozgrzeszenia należy uklęknąć. Nie całujemy stuły. Jeżeli ktoś ma kaszel lub katar, przed wejściem do kaplicy, powinien założyć maskę ochronną.

„Spowiedź na dzwonek”. Równocześnie informujemy, że od poniedziałku 23 marca do Świąt włącznie będzie możliwość spowiedzi dla parafian na tzw. „dzwonek”. Codziennie od godz. 1000 - 1200  oraz od 1600 - 1800 na parafii będzie czekał dyżurujący kapłan. Można przyjść, zadzwonić do drzwi i poprosić o spowiedź. W tym też czasie otwarty będzie kościół. W kościele, tak podczas modlitwy indywidualnej jak i nabożeństw, należy zajmować miejsca oznaczone zielono – żółta taśmą.

 

Komunia Święta

Podczas Mszy Świętej Komunię Świętą przyjmujemy w pozycji stojącej, na rękę. Przed przystąpieniem do Komunii Św. należy zdezynfekować ręce – używając środka dezynfekcyjnego, który znajduje się na stoliczku, przy drugiej ławce.

 

Nadal zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia we własnym domu o godz. 1500 i do wspólnego domowego Różańca o godz. 2030 w intencji zatrzymania epidemii w Polsce i na świecie. Na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej znajdują się informację o transmisjach Mszy Świętych, nabożeństw i rekolekcji w Telewizji, Radio i Internecie.

 

Rekolekcje z O. Jackiem Salijem OP. Niniejszym, informujemy, że dzięki życzliwości Telewizji Polskiej oraz dyspozycyjności Ojca Jacka Salija OP, TVP3 w paśmie ogólnopolskim nadawać będzie „Rekolekcje z dominikaninem Jackiem Salijem”. Nauki będą emitowane o godzinie 2040 w dniach 25, 26 i 27 marca br. (środa, czwartek, piątek), zaraz po transmisji Mszy Świętej z Jasnej Góry. Długość poszczególnych odcinków przewidywana jest na 20 minut. 

 

W tym tygodniu swoją doczesną pielgrzymkę ukończyła nasza parafianka śp. Barbara Bednarek. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie….

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

III NIEDZIELA WIEKIEGO POSTU - 15.03.2020

Jeżeli nie zostaną wprowadzone bardziej restrykcyjne przepisy bezpieczeństwa Gorzkie Żale bez kazania pasyjnego w niedzielę o godz. 1740. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 1715.

 

Natomiast odwołane zostają!!!:

  1. Rekolekcje Parafialne, które miały rozpocząć się 22 marca.
  2. Odwołane są wszystkie spotkania grup parafialnych, zbiórki ministrantów, spotkania scholki, katechezy dla młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania, i inne.

 

Kancelaria Parafialna. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, w dniach od 16 do 31 marca 2020 roku ograniczamy funkcjonowanie kancelarii parafialnej - Kancelaria jest nieczynna. W sprawach pilnych zalecamy wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tel. 32 761 50 80

Email: osjbedzin@poczta.onet.pl

 

W związku z obecną sytuacją zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy we własnym domu. Zachęcamy, by osoby, którym obowiązki na to pozwolą o godz. 1500 odmawiały Koronkę do Bożego Miłosierdzia a o godz. 2030 Różaniec Święty - zachęcamy wszystkich parafian do włączania się o tej godzinie do wspólnej domowej modlitwy Różańcowej, prosząc Pana Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej o zatrzymanie tej groźnej epidemii ale również o nawrócenie dla całego świata, począwszy do nas samych. 

 

Wiele osób jest zakłopotanych przyjmowaniem Komunii Świętej na rękę. Jest to jedna z najstarszych form przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej. W Kościele pierwszych wieków wierni przyjmowali Ciało Pańskie na rękę i sami wkładali je do ust. Pili również Krew Pańską z jednego kielicha. Istniał dość powszechny zwyczaj zabierania przez świeckich Komunii św. do domów prywatnych, zwłaszcza dla chorych i uwięzionych współbraci.

Możemy się także posłużyć katechezą Świętego Cyryla, który pisał: "Podstaw dłoń lewą pod prawą niby tron, gdyż masz przyjąć Króla. Do wklęsłej dłoni przyjmij Ciało Chrystusa i powiedz: Amen. Uświęć też ostrożnie oczy swoje przez zetknięcie ich ze świętym Ciałem, bacząc, byś zeń nic nie uronił. To bowiem, co by spadło na ziemię, byłoby utratą jakby części twych członków. (…) Winieneś uważać, żebyś nawet okruszyny nie zgubił z tego, co jest o wiele droższe od złota i innych szlachetnych kamieni."

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na temat podstaw historycznych i teologicznych Komunii Świętej na rękę.http://vademecumliturgiczne.pl/2016/10/18/komunia-swieta-na-reke-podstawy-historyczne-i-teologiczno-pastoralne/

 

Na tablicy ogłoszeń i na naszej stronie internetowej znajdują się informację o transmisjach Mszy Świętych, nabożeństw i rekolekcji w Telewizji, Radio i Internecie.

 

Również na tablicy ogłoszeń znajduje się Dekret Biskupa Sosnowieckiego, List Biskupa Sosnowieckiego odnośnie zagrożenia koronawirusem a także Zarządzenie Konferencji Episkopatu Polski odnośnie zagrożenia koronawirusem.

W tym tygodniu swoją doczesną pielgrzymkę ukończyła nasza parafianka śp. Marianna Cichy. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie….

Oremus ad ivicem

więcej